NAMA-NAMA PROPERTY YANG DIGUNAKAN RASULULLAH S A W

08 January 2015 - Kategori Blog

Nama-nama Properti Rasulullah saw.
Salah satu kebiasaan Rasulullah saw. adalah memberi nama terhadap properti (barang-barang) yang dimilikinya.

Berikut ini adalah nama-nama properti tersebut.
Nama gelasnya adalah ar-Rayyan
Nama mangkoknya adalah al-Gharra’
Nama tekonya adalah as-Shadir
Nama tikarnya adalah al-Kazz
Nama guntingnya adalah al-Jami‘
Nama cerminnya adalah al-Mudillah
Beliau memiliki sebuah kotak untuk menyimpan cermin, sisir, gunting, dan siwak.
Nama tongkatnya adalah al-Mamsyuq
Nama tongkatnya yang ujungnya besi adalah an-Namir
Nama kudanya yang berwarna hitam adalah as-Sakb
Nama kudanya yang berambut pirang adalah al-Murtajiz
Nama kudanya yang lain adalah al-Lahif, az-Zharb, dan al-Lizaz
Nama pelana-kudanya adalah adalah ar-Rajj
Nama unta (betina)-nya adalah al-Qashwa atau disebut pula al-Adhba’
Nama baghal-nya adalah Duldul
Nama keledainya adalah Ya‘fur
Nama kambing yang sering diminum susunya adalah Ghaytsah
Nama kemahnya adalah al-Kinn
Nama bendera yang dipakai untuk berperang adalah al-Uqab. Kadangkala beliau menggunakan bendera berwarna hitam, kuning, atau putih yang di dalamnya ada garis-garis hitam.
Nama pedang yang sering dipakai berperang adalah Dzul Fiqar. Gagangnya, alasnya, dan anting-pedang Dzul Fiqar dihias dengan perak. Selain Dzul Fiqar, beliau juga punya pedang-pedang lainnya.
Nama tabung panahnya adalah al-Kafur atau Dzul Jum‘
Nama busur panahnya adalah Dzus Sadad
Nama perisainya adalah al-Dzafn
Nama baju perangnya yang dilapisi tembaga adalah Dzat al-Fudhul
Nama tembok (benteng pertahanan)-nya adalah an-Nab’a’
Nama budak perempuannya adalah Khadhirah.
Sumber: Syaikh al-Allamah al-Muhaddits Yusuf Ismail an-Nabhani, Wasa’il al-Wushul ila Syama’il al-Rasul (Dar el-Minhaj, Beirut, 2009)

 
Tanya via Whatsapp