NIAT & ADABNYA

20 July 2015 - Kategori Blog
 • Segala perbuatan zhahir dan bathin hendaklah dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah SWT. Allah mengetahui zhahir dan bathin seseorang. (Ali Imran : 2, Azzumar : 11)
 • Derajat amal seseorang itu bergantung pada niatnya. Dan Allah hanya melihat niat seseorang, tidak melihat rupa atau hartanya (Muslim)
 • Setiap amalan tidak sampai kepada Allah SWT kecuali jika di iringi taqwa kepadaNya (Al Hajj : 37)
 • a. Tempat Niat : di dalam hati
 • b. Waktu Niat : pada permulaan beramal
 • c. Syarat Niat : Semata – mata untuk kebaikan (Imam Nawawi)

jalanraya_tpg672

 • Manusia akan dibangkitkan berdasarkan niat dan keadaan matinya.(Muslim,Abu Dawud)
 • Kesempurnaan ibadah bergantung kepada kebenaran niat dan kebenaran cara (Abu Laits Samarqandi)
 • Niat sungguh –  sungguh atas kejahatan, ditulis sebagai dosa. Dua orang yang berkelahi dengan senjata, kedua – duanya masuk neraka walaupun yang terbunuh hanya seorang. (Muslim)
 • Lelaki yang menikahi wanita tanpa niat membayar maharnya adalah pezina. Dan orang yang berhutang tidak berniat membayar hutangnya, adalah pencuri. (Ahmad, Ibnu Majah)
 • Dalam keadaan tertentu niat orang mu’min itu lebih baik daripada amalnya. (Nashr Samarqandi). *Berniat kebaikan agar mendapat pahala, walaupun belum di amalkan. Dan jika di amalkan, belum tentu mendapat pahlanya. Bergantung pada niat dan caranya.
 • Amalan orang munafik lebih baik daripada niatnya (Abu Laits Smarqandi)
 • Keselamatan itu berada dalam dua hal : Taqwa dan Niat. Kebinasaan juga berada dalam dua hal : Putus asa dan ‘Ujub (Abdullah bin Mas’ud)
 • Niat adalah rahasia yang tiada mengetahuinya selain Allah SWT (Al Ghazali)
 • Jika berniat suatu kebaikan, ditulis satu pahala. Jika dilaksanakan, ditulis sepuluh hingga tujuh ratus pahala atau lebih. Dan jika berniat suatu keburukan dan tidak dikerjakan, ditulis satu pahala. Jika dilaksanakan, ditulis satu dosa. (Bukhari – Muslim)
 • Jika niat beramal shaleh. Usahakanlah merealisasikannya. Jika tidak, apa yang di niatkan itu tidak bermanfaat baginya. (Abu Laits Samarqandi)
 • Seseorang berucap sesuatu yang menyakitkan dengan niat baik, akan Allah tanamkan rasa maaf di hati orang lain atas ucapannya (Abu Laits Samarqandi)
 • Barang siapa niat bertaubat dari dosa – dosanya, lalu ia mati sebelum bertaubat, nisacaya Allah SWT akan mengampuni semua dosa – dosanya, sehingga ia mati dalam keadaan bersih dari dosa (Abu Laits Samrqandi)
 • Tidak berdosa seseorang yang dipaksa kufur, sedang hatinya tetap beriman kepada Allah SWT, karena niat itu di dalam hati (An Nahl : 106)
 • Jangan sekali – kali menjadikan dunia tujuan amalan. Barang siapa menjadikan dunia tujuan niatnya, Allah SWT jadikan kemisikinan di depannya dan ia akan dipisahkan dari sesuatu yang paling di sukainya (Ibnu Majah)
 • Selalulah memperbaiki niat sebelum beramal. Selama berniat kebaikan, berarti selalu dalam kebaikan (Salafuna Sholihin)
 • Amalan yang paling utama di sisi Allah S W T adalah :
 1. Menunaikan apa yang di wajibkan oleh Allah S W T
 2. Menjaga diri dari hal yang diharankan oleh Allah S W T
 3. Meperbaiki niat (Ummar bin Khattab R.A)
 • Nusratullah terhadap hamba itu menurut kadar niatnya (Salim bin Abdillah)
 • Berbahagialah mata yang tidur tanpa niat berbuat dosa, Terbangun dalam keadaan tidak berdosa (Isa as)
 • Allah S WT menguji hamba-Nya di setiap keadaan, agar mengetahui siapa yang baik dan rusak amalnya (Muhammad : 31)
 • Niat itu antara kehendak dan maksud, Untuk mendapatkan niat yang sempurna, perlu memperbaiki tigal Hal yaitu :
 1. Ilmu
 2. Kehendak
 3. Kemampuan (Al Ghazali)
 • Ketaatan adalah makanan bagi hati manusia, dan akan tersusun dengan niat dan amal (Al Gahazali)
 • Hati adalah tempat Niat. Ia ibarat pemimpin sedangkan anggota badan ibarat pelayan, rakyat dan pengikutnya (Al Gahazali )
 • Hendaknya selalu memperbaiki hati . Apabila hati baik, anggota tubuh lainnya pun akan baik, Jika hati buruk, Maka anggota tubuh yang lainnya pun akan buruk (Muttafaqun ‘alayh)

, ,

 
Tanya via Whatsapp